Rozsah: 30 lekcí (říjen až červen)
Cena: 1 550 Kč nebo 1.pololetí 890 Kč a 2.pololetí 890 Kč
(můžete uhradit v hotovosti u lektora, nebo na účet u Raiffeisenbank 1471692001/5500, variabilní symbol je datum narození dítěte a specifický symbol je 22222 (označení pro kurzy děti).

e-přihláška

Kurzy pro 3 - 7leté děti, školní rok 2010

Zařazujeme cvičení pro rozvoj grafomotoriky ("uvolňování" ruky), řeči, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, dětskou jógu a edu-kinestetická cvičení na harmonizaci mozkových hemisfér ( vyrovnávací cviky pro dyslexii, dysgrafii .. ) . Děti se během roku naučí 30- 33 choreografií, využívajících některých technik z dětských lidových tanců (taneční pásma), prvky z dramatické výchovy, tj. pohybové ztvárňování příběhů z dětských písniček současných autorů. Výuka je doplněna tanečními variacemi na říkanky a hry podporující správnou výslovnost a pěvecké schopnosti.Vyučované choreografie jsou autorské choreografie TŠ VICTORIA, vytvořené pedagogy TŠ speciálně pro děti, navštěvující naše taneční kurzy. Některé lekce si s dětmi mohou zacvičit ve dvojici rodiče. Svůj um a taneční nadšení děti předvádějí 2-3 x ročně rodičům i veřejnosti v ukázkových lekcích a vystoupeních a rodiče mají možnost podívat se na výuku i v běžných lekcích mimo tato vystoupení.

Označení kurzu Termín Místo Lektoři
DŠT 1
Taneční školička pro 3 - 3,5 leté děti
pondělí
17.00 - 17.45 hod.
tělocvična gymnázia Slovanské nám. Martina Svobodová
DŠT 1- A
Taneční školička pro 3 - 4 leté děti dopolední
úterý
10.00 - 10.45 hod.
sál Majda agency, Gorkého 8
cvičení maminek ve vedlejším sále - power joga
Martina Svobodová
DŠT 1- B
Taneční školička pro 3 - 3,5 leté děti
středa
16.10 - 16.55 hod.
Zrcadlový sál ZŠ Antonínská Martina Svobodová
DŠT 2
Taneční školička pro 4 - 4,5 leté děti
(pro loňské absolventy školičky DŠT 1 i nové děti, které u nás ještě netančily)
pondělí
16.10 - 17.00 hod.
tělocvična gymnázia Slovanské nám. Martina Svobodová
DŠT 2 - A
Taneční školička pro 4 - 4,5 leté děti
(pro loňské absolventy školičky DŠT 1 i nové děti , které u nás ještě netančily)
úterý
16.10 - 17.00 hod.
Zrcadlový sál ZŠ Antonínská Martina Svobodová
DŠT 3
Dětská škola tance pro 5 – 6 leté děti
(pro loňské absolventy kurzu DŠT 2 i nové děti , které u nás ještě netančily)
úterý
17.00 - 18.00 hod.
Zrcadlový sál ZŠ Antonínská Martina Svobodová
DŠT 4
Dětská škola tance pro 6 - 7 leté děti
( pro loňské absolventy kurzu DŠT 3 i nové děti , které u nás ještě netančily )
středa
16.55 - 17.55 hod.
Zrcadlový sál ZŠ Antonínská Martina Svobodová
DŠT 5 - Želešice
Dětská škola tance pro 4 - 5 leté děti
čtvrtek
15.10 - 16.00 hod.
ZŠ a MTŠ Želešice Martina Svobodová
DŠT Lažánky
Dětská škola tance pro 3 - 4 leté děti dopolední
středa
9.20 - 10.10 hod.
MTŠ Lažánky , Veverská Bitýška Martina Svobodová
DŠT Perlička Obřany
Dětská škola tance pro 4 - 5 leté děti
čtvrtek
10.35 - 11.25 hod.
MTŠ Perlička Obřany Martina Svobodová
DŠT Sluníčko Lesná
Dětská škola tance pro 4 - 5 leté děti
pondělí
10.30 - 11.15 hod.
MTŠ Sluníčko, Brno - Lesná Martina Svobodová

Kurzy pro 3 - 7leté děti, školní rok 2010

Vyučujeme koordinačně náročnější sestavy z oblasti diskotékových technik, hip hopu, street dance, izolační pohyby z jazzového tance, základní kroky některých latinsko-amerických tanců a tanečních novinek, variace country, hlavolamy. Zařazujeme do každé lekce průpravná cvičení pro správné postavení páteře a vyrovnávání svalových dysbalancí, dětský aerobic pro rozvoj kondice, EDU-kinestetická cvičení z oblasti kineziologie a některá jógová cvičení, podporující správné dýchání a relaxaci. U dětí náročnějšími formami rozvíjíme prostorové cítění a pohybovou paměť, smysl pro pohybový detail, improvizační nápaditost a výrazové schopnosti. Hry a soutěže, vystoupení pro rodiče.

Označení kurzu Termín Místo Lektoři
DŠT 6
Škola tance pro 9 – 11 leté děti
pondělí
16.30- 17.30 hod.
ZŠ Křídlovická Jana Grusmannová
DŠT 7
Škola tance pro 8 – 10 leté děti (i pro šikovné 7, 5 leté)
úterý
16.30- 17.30 hod.
ZŠ Křídlovická Eva Šleisová
DŠT 8
Škola tance pro 8 – 11 leté děti
středa
17.00- 18.00 hod.
ZŠ Šlapanice Markéta Gregová