...zpět na přehled

Rozsah: celoroční kurzy od října 2023 do začátku června 2024

Školné: 2400 Kč celoročně nebo 1400 Kč pololetně
Můžete uhradit v hotovosti u lektora na stvrzenku nebo bankovním převodem na účet u Raiffeisenbank 1471692001/5500, variabilní symbol je datum narození přihlášené osoby.e-přihláška

Výuka na ZŠ Slovanské náměstí

Označení kurzu Věkové zařazení Termín Lektoři
DŠT 1 Dětská škola tance pro 3 - 4 leté děti
Středa
16.45 – 17.30 hod.
Martina Svobodová
zahájení:
4. 10. 2023
DŠT 2 Dětská škola tance pro 4,5 - 5,5 leté děti
Středa
17.30 – 18.15 hod.
Martina Svobodová
zahájení:
4. 10. 2023
Junioři 1 STREET & MTV DANCE
pro 1.stupeň ZŠ
Úterý
16.45 - 17.30 hod.
Martina Sklenářová
zahájení:
3. 10. 2023
Junioři 2 STREET & MTV DANCE
pro 2.stupeň ZŠ
Úterý
17.30 - 18.30 hod.
Martina Sklenářová
zahájení:
3. 10. 2023

Každý kurz má kapacitu 10 dětí. Přihlášky zařazujeme v pořadí, v jakém přijdou .

Výuka ve Šlapanicích, MŠ Zahrádka

Označení kurzu Věkové zařazení Termín Lektoři
DŠT 3

Dětská škola tance provpředškoláky a 1. a 2. třídu
-- KURZ JIŽ JE ZCELA ZAPLNĚN --
Můžete se u lektorky zaevidovat jako náhradnik, pokud se místo uvolní.

Čtvrtek
15.00 – 15.45 hod.
Martina Svobodová
zahájení:
5. 10. 2023
DŠT 4

Dětská škola tance provpředškoláky a 1. a 2. třídu
-- KURZ JIŽ JE ZCELA ZAPLNĚN --
Můžete se u lektorky zaevidovat jako náhradnik, pokud se místo uvolní.

Čtvrtek
15.00 – 15.45 hod.
Martina Svobodová
zahájení:
5. 10. 2023
Junioři 3
STREET & MTV DANCE
pro 3.-5. třídu ZŠ
-- KURZ JIŽ JE ZCELA ZAPLNĚN --
Můžete se u lektorky zaevidovat jako náhradnik, pokud se místo uvolní.
Pondělí
17.15 - 18.15 hod.
Markéta Stloukalová
zahájení:
2. 10. 2023
Junioři 4
STREET & MTV DANCE
pro 6. třídu ZŠ a výše
-- KURZ JIŽ JE ZCELA ZAPLNĚN --
Můžete se u lektorky zaevidovat jako náhradnik, pokud se místo uvolní.
Pondělí
18.15 - 19.15 hod.
Markéta Stloukalová
zahájení:
2. 10. 2023


Výuka v MŠ Perlička Obřany - tělocvična

Označení kurzu Věkové zařazení Termín Lektoři
DŠT 5

Dětská škola tancepro 3 - 6 leté děti
-- KURZ JIŽ JE ZCELA ZAPLNĚN --

Čtvrtek
15.00 – 15.45 hod.
Martina Svobodová
zahájení:
5. 10. 2023

Junioři z 2. stupně ZŠ mohou navštěvovat i kurzy muzikálového tance pod vedením Jany Novotné (info v odkaze).Obsah kurzů - školní rok 2023 / 2024

Junioři z 2. stupně ZŠ mohou navštěvovat i kurzy muzikálového tance pod vedením Jany Novotné (info v odkaze).

Děti se během školního roku naučí 32 – 38 choreografií. Učí se sestavy využívající některých technik z lidových tanců ( taneční pásma ), základy současných tanců ( disco, street, MTV dance), prvky z dramatické výchovy, tj. pohybové ztvárnění příběhů z dětských písniček současných autorů. Výuka 3 letých je doplněna tanečními variacemi na říkanky a hry podporující správnou výslovnost a pěvecké schopnosti. Zařazujeme cvičení pro rozvoj grafomotoriky ( uvolňování ruky ), řeči, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, dětskou jógu, edu- kinestetická cvičení na harmonizaci mozkových hemisfér ( vyrovnávací cviky pro dyslexii, dysgrafii ), relaxační cvičení.

Starší děti 5 – 7 leté se již zabývají rozsáhlejšími technikami z oblasti stylů disco, street, muzikál, taneční novinky, zumba, country, latino, pohybové hlavolamy. Učí se kineziologická a jógová cvičení již se správným dýcháním.

Kurzy pro juniory,děti ZŠ a mládež jsou určeny těm, kteří rádi tančí, chtějí se pravidelně hýbat a učit se stále něco nového, moderní tance v současných stylech. Výuka tanečních sestav na známé hity dle žebříčků hitparád. MTV dance, hip –hop, street, Freestyle, Rnb, zumba, latino. Náročnějšími formami se zde rozvíjí pohybová paměť a prostorové cítění, smysl pro pohybový detail , pro rytmus, improvizační nápaditost a výrazové schopnosti.