...zpět na přehled

Rozsah: celoroční kurzy od října 2015 do 1. pol. června 2016

Cena: : 1 770 ,- Kč při celkové jednorázové úhradě na začátku školního roku před zahájením kurzu nebo v 1.lekci. Tato jednorázová úhrada je zlevněna. Vyberete-li si pro úhradu celoročního školného splátkový systém (2 x ročně), hradíte plné, nezlevněné školné ve výši 2070,- Kč, a to 1. splátku 1035,- Kč před zahájením kurzu a 2. splátku 1035 ,- Kč do konce ledna. Je možný i jednorázový vstup do lekcí , ale paušální školné je cenově výhodnější. Můžete uhradit v hotovosti u lektora, nebo na účet u G -Money bank 209931631 / 0600 , variabilní symbol je datum narození a specifický symbol je 33333 (označení pro kurzy jazz,muzikál, variace , zumba a street – MTV pro mládež a dospělé ).

e-přihláška

Kurz výrazového tance, jazz, moderna, muzikál, variace , contemporary

Jazzový tanec, modernu a variace můžete vidět ve videoclipech a v divadlech, muzikálech.V kurzu se naučíte prvky a variace používané v tomto druhu tance - izolované pohyby jednotlivých částí těla, charakteristické pozice nohou, rytmy, uvolněné i dynamické pohyby, improvizaci. Z moderního tance pak zejména techniku J.Limona. Kurz je určen především mládeži a dospělým, ale mohou se ho zúčastnit i šikovní junioři od 12 let výše.

- seznámíte se s technikami jazzového, moderního tance ( contemporary dance) a muzikálu
- osvojíte si některé prvky z baletu, které jsou nezbytné pro všechny druhy tance
- naučíte se taneční variace na různorodou hudbu, z muzikálů i MTV
- zlepšíte svou pohybovou paměť a rozsah
- doženete pokročilejší tanečníky a budete se moci účastnit atraktivních tanečních seminářů, letních škol tance, konkurzů do tanečních skupin a muzikálů


Označení kurzu Termín Místo Lektoři
jazz - musical - variace Středa 17.30 - 18.45 hod. Gymnázium tř.kpt.Jaroše Jana Novotná
zahájení 7.10.2015

Těší se na Vás lektorka JANA NOVOTNÁ. Tančí od dětství, vystudovala klasický i jazzový tanec, je absolventkou magisterského stupně na Fakultě sportovních studií MU Brno a zabývá se oborem psychomotorika a tanec. Říká : " Mám ráda lidi a tanec především, jako kombinace je to pro mne nejlepší lék na všechno. "