...zpět na přehled

Kurz jazzu - Jana Novotná

Rozsah: 28 lekcí (říjen až červen)

Cena: 1 870 Kč / celoročně při celkové jednorázové úhradě na začátku školního roku před zahájením kurzu nebo v 1. lekci. Tato jednorázová úhrada je zlevněna. Pozdějším úhrada nebo vyberete-li si pro úhradu celoročního školného splátkový systém (2 x ročně), hradíte plné, nezlevněné školné ve výši 2200 Kč, a to 1. splátku 1.100 Kč před zahájením kurzu a 2. splátku 1.100 Kč do konce ledna. Můžete uhradit v hotovosti u lektora, nebo na účet u Raiffeisenbank 1471692001/5500, variabilní symbol je datum narození a specifický symbol je 33333 (označení pro kurzy jazz, muzikál, variace , zumba a street – MTV pro mládež a dospělé)e-přihláška

Kurz výrazového tance, jazz, moderna, muzikál, variace , contemporary

Jazzový tanec, modernu a variace můžete vidět ve videoclipech a v divadlech, muzikálech.V kurzu se naučíte prvky a variace používané v tomto druhu tance - izolované pohyby jednotlivých částí těla, charakteristické pozice nohou, rytmy, uvolněné i dynamické pohyby, improvizaci. Z moderního tance pak zejména techniku J.Limona. Kurz je určen především mládeži a dospělým, ale mohou se ho zúčastnit i šikovní junioři od 10 let výše.

- seznámíte se s technikami jazzového, moderního tance ( contemporary dance) a muzikálu
- osvojíte si některé prvky z baletu, které jsou nezbytné pro všechny druhy tance
- naučíte se taneční variace na různorodou hudbu, z muzikálů i MTV
- zlepšíte svou pohybovou paměť a rozsah
- doženete pokročilejší tanečníky a budete se moci účastnit atraktivních tanečních seminářů, letních škol tance, konkurzů do tanečních skupin a muzikálů


Označení kurzu Termín Místo Lektoři
jazz - musical – variace – show dance –contemporary Čtvrtek
17.00 - 18.15 hod.
ZŠ Eduard, Terezy Novákové 64 Jana Novotná
zahájení:
3. 10. 2019

Těší se na Vás lektorka JANA NOVOTNÁ. Tančí od dětství, vystudovala klasický i jazzový tanec, je absolventkou magisterského stupně na Fakultě sportovních studií MU Brno a zabývá se oborem psychomotorika a tanec. Říká : " Mám ráda lidi a tanec především, jako kombinace je to pro mne nejlepší lék na všechno. "