...zpět na přehled

Rozsah: 10 hodin (skupina maximálně 10ti účastníků)
Cena: 1 000 Kč
Kurzy budou probíhat průběžně během roku, dle počtu zájemců – pátky, soboty, příp. neděle . Kurz bude vždy otevřen při dostatečném počtu přihlášených zájemců.

e-přihláška

KURZY „ jak pracovat s dětmi zatíženými poruchami učení „

Kineziologie - Etikoterapie

Probíhají především formou osobních konzultací , kde se individuálně řeší daný problém.Konzultace jsou 1 – 2 hodinové. Při individuálních potížích preferujte individuální sezení s odblokací problému - dle osobní dohody s paní Martinou Svobodovou. Lze si je domluvit přímo nebo přes mail hodnateta@seznam.cz Pro větší skupinku osob, která by se chtěla naučit základní dovednosti, lze uspořádat i delší konzultaci formou kurzu – půldenního až denního. V poslední době se velmi často setkáváme s pojmem lehká mozková dysfunkce, který je spojován především s poruchami učení, nesoustředěností, hyperaktivitou a jinými projevy. Ve skutečnosti jde o nesprávnou komunikaci mezi pravou a levou mozkovou hemisférou a obvykle též mezi přední a zadní částí mozku. Řada pedagogů si s těmito dětmi neví rady a neví, jak s nimi pracovat. Je to škoda, protože existují metody, které u těchto dětí, často s vysokou inteligencí, dokáží tento handicap eliminovat. Jednou z možných efektivních metod je KINEZIOLOGIE, jejímž prostřednictvím lze řešit problém dyslexie, dysgrafie, pomočování dětí,alergické reakce, poruchy sebedůvěry,logopedické problémy.Kurz jak pracovat s dětmi, zatíženými poruchami učení „ je určen především pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol, ale i všem rodičům, kteří se chtějí vzdělávat.

Pod vedením Martiny Svobodové se během kurzu seznámíte s touto metodou, získáte základní přehled cviků, podporujících správnou funkci pravé a levé mozkové hemisféry a cviků pro vnitřní harmonizaci. Tyto cviky si prakticky vyzkoušíte a naučíte se základní svalový test .