...zpět na přehled

Rozsah: celoroční kurzy od října 2023 do začátku června 2024

Cena: 2400 Kč celoročně nebo 1400 Kč pololetně
Můžete uhradit v hotovosti u lektora na stvrzenku nebo bankovním převodem na účet u Raiffeisenbank 1471692001/5500,variabilní symbol je datum narození přihlášené osoby.e-přihláška

Kurzy Dětské školy tance pro předškolní 3 - 6 leté děti, školní rok 2023 / 2024

Děti se během školního roku naučí 32 - 38 choreografií. Svůj um a taneční nadšení děti předvádějí 2 x ročně rodičům i veřejnosti na veřejných vystoupeních.

Děti 3 - 4,5 leté se učí sestavy využívající některých technik z lidových tanců (taneční pásma), základy současných tanců ( disko, street ), prvky z dramatické výchovy, tj. pohybové ztvárňování příběhů z dětských písniček současných autorů. Výuka 3 letých je doplněna tanečními variacemi na říkanky a hry podporující správnou výslovnost a pěvecké schopnosti. Zařazujeme cvičení pro rozvoj grafomotoriky ("uvolňování" ruky), řeči, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, dětskou jógu, edu-kinestetická cvičení na harmonizaci mozkových hemisfér ( vyrovnávací cviky pro dyslexii, dysgrafii ), bioenergetická a relaxační cvičení. Starší děti 5 – 7 leté se už zabývají rozsáhlejšími technikami z oblasti stylů : disco,street,latinské tance, moderna, muzikál, taneční novinky, zumba, country, hlavolamy. Učí se další edu-kinestetická kineziologická cvičení, bioenergetická a relaxační cvičení a jogová cvičení již se správným dýcháním.Výuka na ZŠ Slovanské náměstí

Označení kurzu Věkové zařazení Termín Lektoři
DŠT 1 Dětská škola tance pro 3 - 4 leté děti
Středa
16.45 – 17.30 hod.
Martina Svobodová
zahájení:
4. 10. 2023
DŠT 2 Dětská škola tance pro 4,5 - 5,5 leté děti
Středa
17.30 – 18.15 hod.
Martina Svobodová
zahájení:
4. 10. 2023
Junioři 1 STREET & MTV DANCE
pro 1.stupeň ZŠ
Úterý
16.45 - 17.30 hod.
Martina Sklenářová
zahájení:
3. 10. 2023
Junioři 2 STREET & MTV DANCE
pro 2.stupeň ZŠ
Úterý
17.30 - 18.30 hod.
Martina Sklenářová
zahájení:
3. 10. 2023Výuka v MŠ Perlička Obřany - tělocvična

Označení kurzu Věkové zařazení Termín Lektoři
DŠT 3

Dětská škola tance pro 3 – 6 leté děti
-- KURZ JIŽ JE ZCELA ZAPLNĚN --

Čtvrtek
15.00 – 15.45 hod.
Martina Svobodová
zahájení:
5. 10. 2023


Výuka ve Šlapanicích, tělocvična MTŠ Zahrádka

Rozsah: celoroční kurzy od října 2023 do 1. pol. června 2024

Cena: 2400 Kč celoročně nebo 1400 Kč pololetně
Můžete uhradit v hotovosti u lektora na stvrzenku nebo bankovním převodem na účet u Raiffeisenbank 1471692001/5500,variabilní symbol je datum narození přihlášené osoby.Označení kurzu Termín Místo Lektoři
Junioři 3
STREET & MTV DANCE
pro 3.-5. třídu ZŠ
Pondělí
17.15 - 18.15 hod.
-- KURZ JIŽ JE ZCELA ZAPLNĚN --
Můžete se u lektorky Markéty zaevidovat jako náhradnik, pokud se místo uvolní.
tělocvična
MŠ Zahrádka
Markéta Stloukalová
zahájení:
2. 10. 2023
Junioři 4
STREET & MTV DANCE
pro 6. třídu ZŠ a výše
Pondělí
18.15 - 19.15 hod.
-- KURZ JIŽ JE ZCELA ZAPLNĚN --
Můžete se u lektorky Markéty zaevidovat jako náhradnik, pokud se místo uvolní.
tělocvična
MŠ Zahrádka
Markéta Stloukalová
zahájení:
2. 10. 2023