...zpět na přehled

Důležité info ,67kB Školní rok 2020/2021 - Taneční pro vysokoškoláky a dospělé.

Naší milí dospělaci, tak jsme si mysleli, že se s vámi teď na podzim už uvidíme a těšili jsme se na vás. Bohužel situace je taková, že všichni majitele sálů, které jsme oslovili, trvají na tom, aby se tančilo v respirátorech a někteří na testech před každou lekcí. Taneční mají být příjemná věc a toto se s tím neslučuje.

Budeme doufat, že se situace uklidní a potkáme se v tanečních zimních od ledna 2022.
Opatření se aktuálně týká Tanečních pro vysokoškoláky a dospělé.

Rozsah: celoroční kurzy od října 2021 do 1. pol. června 2022

Cena školného: 1 870 Kč / celoročně při celkové jednorázové úhradě na začátku školního roku před zahájením kurzu nebo v 1. lekci.Tato jednorázová úhrada je zlevněna . Pozdějším úhrada nebo vyberete-li si pro úhradu celoročního školného splátkový systém (2 x ročně), hradíte plné, nezlevněné školné ve výši 2200 Kč, a to 1. splátku 1.100 Kč před zahájením kurzu a 2. splátku 1.100 Kč do konce ledna. Můžete uhradit v hotovosti u lektora, nebo na účet u Raiffeisenbank 1471692001/5500, variabilní symbol je datum narození dítěte a specifický symbol je 11111 (označení pro kurzy děti).

e-přihláška

Kurzy Dětské školy tance pro předškolní 3 - 6 leté děti, školní rok 2021 / 2022

Děti se během školního roku naučí 32 - 38 choreografií. Svůj um a taneční nadšení děti předvádějí 2 x ročně rodičům i veřejnosti na veřejných vystoupeních.

Děti 3 - 4,5 leté se učí sestavy využívající některých technik z lidových tanců (taneční pásma), základy současných tanců ( disko, street ), prvky z dramatické výchovy, tj. pohybové ztvárňování příběhů z dětských písniček současných autorů. Výuka 3 letých je doplněna tanečními variacemi na říkanky a hry podporující správnou výslovnost a pěvecké schopnosti. Zařazujeme cvičení pro rozvoj grafomotoriky ("uvolňování" ruky), řeči, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, dětskou jógu, edu-kinestetická cvičení na harmonizaci mozkových hemisfér ( vyrovnávací cviky pro dyslexii, dysgrafii ), bioenergetická a relaxační cvičení. Starší děti 5 – 7 leté se už zabývají rozsáhlejšími technikami z oblasti stylů : disco,street,latinské tance, moderna, muzikál, taneční novinky, zumba, country, hlavolamy. Učí se další edu-kinestetická kineziologická cvičení, bioenergetická a relaxační cvičení a jogová cvičení již se správným dýcháním.Výuka na ZŠ Slovanské náměstí

Označení kurzu Věkové zařazení Termín Lektoři
DŠT 1 Dětská škola tance pro 3,5 - 4 leté děti Středa
17.00 – 17.45 hod.
Martina Svobodová
zahájení:
6. 10. 2021
DŠT 2 Dětská škola tance pro 5 - 6 leté děti Úterý
17.00 – 17.45 hod.
Martina Svobodová,
Jana Novotná,
zahájení:
5. 10. 2021Výuka v MŠ Perlička Obřany - tělocvična

Označení kurzu Věkové zařazení Termín Lektoři
DŠT 3

Dětská škola tance pro 3,5 – 6 leté děti
Zájemci o tento kurz registrujte se přímo v kanceláři MŠ Perlička Hlaváčova ul.

1x za 14 dní
Úterý
14.45 – 15.30 hod.
Martina Svobodová
zahájení:
5. 10. 2021


Další kurzy probíhají v odpoledních hodinách v různých Mateřských školách - Obřany, Řečkovice... Připravujeme i kurzy pro 2-3 leté děti ( s rodiči ) – termíny budou doplněny.Kurzy pro pro 6,5 - 11 leté děti - 1.stupeň ZŠ školní rok 2021 / 2022

Kurzy jsou určeny všem dětem a juniorům , kteří rádi tančí, chtějí se pravidelně hýbat a naučit se něco nového - moderní tanec v současných stylech, které teď "letí". Výuka tanečních sestav na nejznámější hity - stále nově, celý rok, dle žebříčků hitparád. Disco, HipHop, Street dance , Freestyle, RnB, Zumba, muzikál, show dance a další "překvápka", budete-li šikovní, tak účast na tanečních soutěžích a vystoupeních. U dětí náročnějšími formami rozvíjíme prostorové cítění a pohybovou paměť, smysl pro pohybový detail, improvizační nápaditost a výrazové schopnosti. Hry a soutěže, vystoupení pro rodiče.Přijďte si vyzkoušet 1. lekci - seznámíte se s vedoucími kurzů Markétou, Luckou a dalšími .

Rozsah: celoroční kurzy od října 2021 do 1. pol. června 2022

Cena školného: 1 870 Kč / celoročně při celkové jednorázové úhradě na začátku školního roku před zahájením kurzu nebo v 1. lekci.Tato jednorázová úhrada je zlevněna . Pozdějším úhrada nebo vyberete-li si pro úhradu celoročního školného splátkový systém (2 x ročně), hradíte plné, nezlevněné školné ve výši 2200 Kč, a to 1. splátku 1.100 Kč před zahájením kurzu a 2. splátku 1.100 Kč do konce ledna. Můžete uhradit v hotovosti u lektora, nebo na účet u Raiffeisenbank 1471692001/5500, variabilní symbol je datum narození a specifický symbol je 22222 (označení pro kurzy street, MTV dance, jazz).


Výuka na Gymnaziu Terezy Novákové

Označení kurzu Termín Místo Lektoři
Junioři 1
STREET & MTV DANCE, ZUMBA, latino pro začátečníky i mírně pokročilé pro 6,5 - 12 leté děti
Úterý
17.15 - 18.30 hod.
Řečkovice
Gymnázium Terezy Novákové

Martina Sklenářová
zahájení:
19.10.2021
Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ TRENERKY MARTINY SKLENÁŘOVE SE ZAHÁJENÍ KURZU POSUNUJE NA UTERY 19.RIJNA


Výuka ve Šlapanicích, tělocvična MTŠ Zahrádka

Rozsah: celoroční kurzy od října 2021 do 1. pol. června 2022

Cena školného: 2 200 Kč / celoročně při celkové jednorázové úhradě na začátku školního roku před zahájením kurzu nebo v 1. lekci.Tato jednorázová úhrada je zlevněna . Pozdějším úhrada nebo vyberete-li si pro úhradu celoročního školného splátkový systém (2 x ročně), hradíte plné, nezlevněné školné ve výši 2200 Kč, a to 1. splátku 1.100 Kč před zahájením kurzu a 2. splátku 1.100 Kč do konce ledna. Můžete uhradit v hotovosti u lektora, nebo na účet u Raiffeisenbank 1471692001/5500, variabilní symbol je datum narození a specifický symbol je 22222 (označení pro kurzy street, MTV dance, jazz).


Označení kurzu Termín Místo Lektoři
Junioři 2
STREET & MTV DANCE, ZUMBA, latino
předškoláci, 1. a 2. (3.) třída ZŠ
Čtvrtek
16.00 - 17.00 hod.
tělocvična
MŠ Zahrádka
Markéta Stloukalová (Gregorová)
zahájení:
30.9.2021