zpět na přehled

CONTEMPORARY FORMS , COMPOSITION
Katarína Hajsterová

Katarína Hajsterová
Kurz je určený pre pokročilejších tanečníkov a pre tých, ktorý chcú obohacovať svoju interpretačnú a pedagogickú tanečnú prax. Počas dvoch dní budeme pracovať v dvoch intenzívnych blokoch, rannom a poobednom. Ranný blok bude zameraný na techniku súčasného tanca, kde sa budeme učiť pracovať s princípmi a pojmami, ktoré sú všeobecne platné pri každom pohybe ako push, pull, reach, yeald, body forcec, momentum, balance, off balance a množstvo ďalších. Vo floor work budeme zdokonaľovať základné elementy ako slides, rolls, squats, falls, jumps, spirals, inversions, arm balancing a spájať ich do plynulých pohybových celkov po priestore, v prechodoch zo zeme do stoja a opať na podlahu, ktoré budú kulminovať do bohatej tanečnej frázy. Počas celej hodiny je pre mňa dôležité nastavenie mysle aj tela z vnútra von a využívanie receptívneho vnímania. Budeme s informáciami pracovať vnímavo v rámci svojho tela a zmyslov, vnútorného priestoru v náväznosti na vonkajší priestor a ľudí v ňom, budeme zameraní na prítomný moment.
Poobedná časť bude spočívať v práci s pohybovým materiálom a využitím princípov vlastným tvorivým potenciálom. Podľa potrieb budeme kombinovať prácu v skupinách, vo dvojiciach, budeme sa tiež venovať partneringu v súčasnom tanci, možeme nazrieť do fyzického výskumu, ako nájsť nové riešenia pohybu a perspektívy. Cieľom poobednej časti bude vytvoriť krátku kompozíciu a ukážku, ako možeme nadobudnuté informácie využiť v performatívnej a interpretačnej praxi.


Rozsah: 12 hod
Školné: 1600 Kč

přihlásit se můžete ZDEKatarína Hajsterová, temperamentný tanečník, pedagóg a choreograf.
Miluje spontánnosť, živelnosť, ale súčasne ladnosť a krehkosť pohybu. Tanec je pre ňu paralela života s rovnakými princípmi fungovania, súladu a nesúladu. Katarína vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave v odbore zameranom na pedagogiku moderného a súčasného tanca. K jej zahraničným skúsenostiam patrí polročné štúdium na Vysokej škole umení vo Viedni, neskôr absolvovala niekoľkomesačný medzinárodný program v New York City a tiež v Portugalskom Porte, kde sa pol roka venovala štúdiu tanečnej kompozície a interpretácie. Je držiteľkou Fulbright štipendia, ktoré jej umožnilo pôsobiť v Movement Research v New Yorku, kde sa deväť mesiacov venovala svojmu výskumu v oblasti tanečného vzdelávania v spolupráci so strednými a vysokými školami v NYC a tiež rozvíjala svoju vlastnú tréningovú metódu súčasného tanca. Je zakladateľkou občianskeho združenia Move-you, ktoré sa zameriava na projekty a aktivity v oblasti súčasného tanca a tanečného vzdelávania. Ako tanečný pedagóg pôsobí na Konzervatóriu Bratislava, od novej sezóny rozbieha spoluprácu s občianskym združením Moving Souls. Tri roky vyučovala na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici jazzový a súčasný tance. Ako hosťujúci pedagóg spolupracuje s viacerými tanečnými súbormi a školami na Slovensku i v zahraničí. Katarína ako aktívny tanečník pôsobila v predstaveniach Rómeo a Júlia, Mačky na Novej Scéne v Bratislave a tiež v Povolaní pápež v divadle A. Bagara v Nitre. Tancovala v tituloch ako Atlantída, Ôsmy svetadiel, Cigáni idú do neba, Hairspray, Tisícročná včela. Jej ďalšie kroky smerujú k projektom podporujúcim rozvoj tanečného vzdelávania a umeleckej tvorby a v neposlednom rade chce tancovať, tvoriť a odovzdávať svoje skúsenosti ako i radosť a lásku k tancu.

Katarína Hajsterová Katarína Hajsterová

Videa:


instagramový account katarinahajsterova