zpět na přehled

2.týden - CONTEMPORARY a VARIACE
Katarína Hajsterová

CONTEMPORARY a VARIACE
Katarína Hajsterová
Kurz je určen pro všechny, kdo milují pohyb a chtějí pracovat a vzdělávat se v oblasti tance nebo jen získat pozitivní energii a radost, která přináší pohyb.

Bude rozdělen do dvou částí : contemporary ( současného ) jazzu, kde se zaměříme více na taneční techniky. Spojuji techniku jazzového tance obohacenou o poznatky a principy pohybu vycházejícího ze současného tance. V těchto hodinách využívám i práci na podlaze a improvizace. Koncepci hodiny tvoří technická cvičení, která jsou zaměřena na tanečnost a plynulost pohybu, tzv. flow motion, ale současně i na přesnost a dynamiku a důraz kladu na práci s různými kvalitami pohybu, které přispívají k čistotě , jasnosti a muzikalitě pohybového výrazu. V druhé části pod názvem VARIACE budeme aplikovat získané zkušenosti do rozsáhlejších tanečních celků – variací , ze kterých může na konci kurzu vzniknout pěkná taneční kompozice. Těším se na vás.Rozsah výuky: 10 hod
Školné : 1250 Kč

přihlásit se můžete ZDEKatarína Hajsterová tanečnice a lektorka moderního tance
Vystudovala vysokou školu múzických umění. Zúčastnila se zahraničních studijních pobytů ve Vídni a v New York City. Jako pedagog působí na konzervatoři v Bratislavě, kde vyučuje jazzový tanec na hudebně dramatickém oboru a také v Banské Bystrici, kde vyučuje moderní tanec v tanečním oboru. Jako pedagog externě spolupracuje také s řadou tanečních škol a seskupení na Slovensku. Jako tanečník, působí v divadle NOVÁ SCÉNA a Tower stage v Bratislavě a také v divadle A.Bagara v Nitře. Má za sebou účinkování v muzikálech Osmý světadíl, Cikáni jdou do nebe, Tisícročná včela, Hairspray, Romeo a Julie, Pokrevní bratři, Atlantida a zanedlouho i v muzikálu Cats.

Katarína Hajsterová Katarína Hajsterová

Videa:


instagramový account katarinahajsterova