Přihlášky | Informace | Ubytování | Důležité | Přehled LŠT


Co udělat, když jste se rozhodli navštívit naši letní školu ?

1. vyplňte a zašlete nám přihlášku (poštou, osobně v kurzech nebo on-line z těchto stránek )
2. uhraďte celkovou částku za Vámi zvolený kurz jednou z následujících možností:
a) složenkou typu C na adresu Martina Svobodová, Skácelova 35, 612 00, BRNO
b) složenkou typu A nebo bankovním převodem na účet Raiffeisenbank 1471692001/5500 ( variabilní číslo je Vaše datum narození ). Na požádání vystavíme fakturu ( nutno o ni požádat před zahájením Letní školy , ne dodatečně až po jejím ukončení ! ). c) v hotovosti na pokladní doklad u lektora v kurzu

Nezapomeňte, že přihláška je platná pouze s dokladem o úhradě školného,Vaším podpisem a u osob mladších 16 ti let i podpisem rodičů. Pokud zasíláte přihlášku poštou, dokladem platby je kopie složenky, kopie výpisu z účtu, uhrazená faktura nebo kopie stvrzenky o hotovostní platbě.U přihlášek odeslaných on-line z našich stránek bude kontrola plateb na účtu prováděna od 10.6.

Ubytování ve vilách, penzionech, privátech budete hradit přímo těmto ubytovacím subjektům – viz. info v odkaze ubytování.

Školné, uvedené u každého z žánrů, v sobě zahrnuje :
rozsah výuky (náklady na lektory), nájemné za užívané prostory, energii a vodu, administrativní náklady a zdravotní dohled. Typ ubytování a stravování si vybíráte sami ( viz. info ubytování - strava ) a finanční částku hradíte daným subjektům ( nezasílejte platby za ubytování nám ! )

Odhlášení z LŠT se řídí těmito stornovacími pokyny :

Závaznou přihlášku lze zrušit pouze písemně ( rozhodující je datum podání na poště nebo datum odeslání emailu). Při zrušení přihlášky budou počítány tyto stornovací poplatky:

1. Při oznámení neúčasti z jakéhokoliv důvodu nejméně 1 měsíc před zahájením vybraného týdne ( tj. 30 dní ) se z platby odečítá základní storno poplatek ve výši 15 % , při pozdějším oznámení neúčasti, nejpozději však 14 dní před zahájením týdne storno poplatek ve výši 30 % z uhrazené částky.
2. Při zrušení závazné přihlášky týden před zahájením kurzu, tj. 7 dní je stornovací poplatek 50 %, při zrušení 3, 2 nebo 1 den před zahájením je storno poplatek 80 %.
3. Při zrušení přihlášky v den zahájení, po zahájení vybraného týdne v jeho průběhu nebo při neúčasti bez omluvy je stornovací poplatek 100 % - pokud se v tomto případě podaří zkontaktovat na takto uvolněné místo náhradního zájemce , školné bude převedeno na tohoto náhradníka bez storno poplatků.

Podívejte se, kde budete trénovat : Kulturní dům ELEKTRA www.mdkelektra.luhacovice.cz
Sportovní centrum www.radostova.cz , zrcadlová tělocvična Domova mládeže www.sosluhac.cz

Informace o prostředí, kde budete odpočívat, relaxovat, regenerovat síly : Regionální infoserver : www.luhacovice.com. Stránky lázeňského města: www.luhacovice.cz Kousek od KD Elektra, kde tančíme, je postavená Městská plovárna , s provozní dobou 9.00 – 21. ( příp. 22 ) hod. kde na Vás čekají rekreační bazén 18 x 8 m a plavecký bazén 25 x 9,3 m, vybavené masážními tryskami pro perličkové masáže,chrliči vody pro hydromasáže , divokou řekou, dále vířivka Whirpool a sauna – pára, venkovní opalovací terasy a příjemný prostorný aqua – bar. www.plovarnaluhacovice.cz

 
>